Edicions de «Vincles»

Manlleu

23ª edició – Manlleu 2021

Aquesta edició del projecte «Vincles» es va dur a terme en el marc del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) del municipi per promoure la cohesió, el coneixement mutu i la col·laboració.

Aquesta edició es va centrar en oferir a les persones participants una experiència real de convivència positiva en la diversitat que els hi serveixi com a argument irrefutable de la riquesa que pot aportar la diversitat cultural, tant a nivell individual com social.

15ª edició – Manlleu 2018

Aquesta edició del projecte «Vincles» es va dur a terme en el marc del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) del municipi.

Dins del mateix projecte es va realitzar el curs «Manlleu per la Convivència», amb el suport de la Diputació de Barcelona, amb el propòsit de contribuir a fomentar una convivència positiva entre les persones que viuen al municipi.

Concretament el curs estava orientat a motivar i donar eines teòriques i pràctiques a les persones participants per a que puguin desenvolupar accions de promoció de la convivència en la diversitat en els seus respectius contexts.

5ª edició – Manlleu 2017

Aquesta edició del projecte «Vincles» es va dur a terme a l’Institut Antoni Pous de Manlleu. Una iniciativa del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) a petició de l’Ajuntament de Manlleu i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

En el marc del projecte es va realitzar el curs «Manlleu per la Convivència», amb el propòsit de contribuir a fomentar una convivència positiva entre les persones que viuen al municipi.

Concretament el curs estava orientat a motivar i donar eines teòriques i pràctiques a les persones participants per a que puguin desenvolupar accions de promoció de la convivència en la diversitat en els seus respectius contexts.